Legumbres / Alubias Blancas
 • Alubita Canellini
 • White kidney long shape
 • Alubia Egipto
 • Large white kidney beans
 • Large lima
 • Great Northern
 • Medium white kidney beans
 • Alubitas japanese
 • Alubitas bai shake
 • Navy pea beans
 • Small white beans
 • Alubia oval
 • Sira
 • Igolomska
 • Horoz